گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
در این صفحه اخبار جدید سایت دسنویس را دنبال کنید

برچسب‌های کاربری

کاربران گروه

(9856 کاربر)

مدیران گروه

اخبار دسنویس
105 پست · گروه عمومی ·در دسته : فاقد دسته بندی·

ارسالهای اخبار دسنویس

باز نشر توسط tabas
11/06/1393, 02:29
1
farhad
@alone-farhad در اخبار دسنویس
ﺯﻭﺩ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﺑﺮﺩ ﭼﻮﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺟﺪﯾﺪﻡ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ. ﻭﻗﺘﯽ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻡ، ﻫﻨﻮﺯ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻮﺩ . ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻓﺘﻢ . ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻃﻼﻕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ : ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﻓﺮﺻﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻃﻼﻕ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻮﺩ. ﺍﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﻫﺮ ﺩﻭﯼ ﻣﺎ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ . ﺩﻻﯾﻞ ﺍﻭ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ : ﻭﻗﺖ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﭘﺴﺮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺍﻭ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﺎ ﻣﻐﺸﻮﺵ ﺷﻮﺩ.ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﻮﺩ. ﺍﻣﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
دیدگاه ·
باز نشر توسط madmazel و saraananasi
10/06/1393, 19:42
5
Pedram
@captan در اخبار دسنویس
سیستم گپ عمومی در پیشخوان راه اندازی شد !
35.jpg
9 دیدگاه ·
باز نشر توسط meTron و saraananasi
8/06/1393, 18:34
5
Pedram
@captan در اخبار دسنویس
امکان مشاهده ی لایک کننده گان پروفایل به صورت کاملا #آجاکس , نوشته و راه اندازی شد !
35.jpg
5 دیدگاه ·
باز نشر توسط mahdi2720
8/06/1393, 07:49
2
مهدي
@mahdi_123 در اخبار دسنویس
.
35.jpg
19 دیدگاه ·
8/06/1393, 07:49
2
مهدي
@mahdi_123 در اخبار دسنویس
مادرم می گفت : دوستانت را ببین ، همه به جایی رسیده اند … نمیدانست ، منتظر نشسته ام تا به تو برسم … !!!
دیدگاه ·
8/06/1393, 07:47
2
مهدي
@mahdi_123 در اخبار دسنویس
......
35.jpg
دیدگاه ·
8/06/1393, 07:47
2
مهدي
@mahdi_123 در اخبار دسنویس
وقتی دستش را عاشقانه میگیری تازه میفهمی دوست داشتن را باید میانِ دستانش احساس کنی…
1 دیدگاه ·
7/06/1393, 10:17
1
جاویدنوشیروانی
@behyar در اخبار دسنویس
Www.komakbehyar91.mihanblog.com
دیدگاه ·
5/06/1393, 22:46
8
♯sara
@saraananasi توسط موبایل در اخبار دسنویس
قربانی سطل آب یخ [لینک]
4 دیدگاه ·
باز نشر توسط meTron و saraananasi
3/06/1393, 13:13
5
Pedram
@captan در اخبار دسنویس
تولبار چت مجددا در دسترس تمام کاربران قرار گرفت
دیدگاه ·